O nama

Kompanija FINANCE FORCE GLASS 33 je osnovana 2011 godine sa sedištem u Novom Sadu. Poslujemo u okviru integrisanog poslovnog sistema FINANCE FORCE HOLDING koji ima izuzetan međunarodni rejting u poslovima finansijskog konsaltinga i investicionog bankarstva. Naša osnovna delatnost podrazumeva naučno istraživački rad sa ciljem kreiranja novih tehnoloških rešenja koja će doprineti unapređenju opšteg životnog standarda i kulture življenja, razvoju ekološke svesti i unapređenju energetske racionalnosti i efikasnosti. Organizovani smo kao naučno istraživački razvojni centar sa sopstvenim intelektualnim i materijalno-tehničkim resursima koji obuhvata rad na svim etapama razvojnog ciklusa, od ideje do gotovog proizvoda. Naš naučno istraživački rad je naročito fokusiran na takozvane ”pametne” tehnologije u industriji stakla koje se mogu primeniti u arhitekturi, građevinarstvu, industriji motornih vozila i drugim oblastima.

Misija i Vizija

Naš osnovni cilj je kreiranje globalnih tendencija u smislu implementacije naših tehnoloških rešenja u arhitekturi, građevinarstvu, ekologiji i svim drugim oblastima koje direktno utuču na kreiranje humanog ambijentalnog okruženja.

Podaci o kompaniji

Naziv: Finance Force Glass 33 DOO
Matični broj: 20761555
Poreski identifikacioni broj – PIB : 107241334
Šifra delatnosti: 2312